22 Mayıs 2019, Çarşamba

Özerdem: 3600 ek gösterge verilmelidir

13 Mayıs 2019, Pazartesi 09:20

     


Ek gösterge ile ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Çine Temsilcisi Alp Özerdem, "Verilen sözler tutulmalı, 3600 ek gösterge verilmelidir" dedi.

 

Eğitim Sen Çine Temsilicisi Alp Özerdem 3600 ek gösterge ile ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "3600 ek gösterge ile ilgili gelinen aşama biz eğitim ve bilim emekçileri açısından ekonomik bir talebin ötesine geçmiş durumdadır. 24 Haziran öncesi seçim meydanlarında, 24 Kasım öncesi kamuoyuna yapılan açıklamalarda, ikinci 100 günlük faaliyet raporunda tarih olarak belirtilmesine rağmen adım atmak bir yana açıklama yapma gereği dahi duyulmamıştır. Taleplerimizin, anayasal bir hak olan kamusal emeklilik hakkımızın hala uygulamaya konmamasını kabul etmiyoruz. Bu konu bizim açımızdan mesleki itibarımızı hedef alan ve mesleğimize yönelik toplumsal algı yaratma meselesi haline gelmiştir. Tüm kamu emekçilerinin emeklilikte insanca bir yaşam sürdürebilmesi en temel haktır. Bu düzenleme sonucu,bu güne kadar ekonomik kaygılar sebebiyle emekli olamayan bazı meslektaşlarımız emekliye ayrılmayı düşünecek,atama bekleyen gençlerimizin de kısmen önü açılmış olacaktır.3600 ek gösterge tartışması; iktidar tarafından lütuf olarak istediklerinde verecekleri veya vermeyecekleri bir tartışma düzleminde yürütülmektedir. Ek gösterge tartışması ile yaşanılan süreç bir kazanımın ötesine geçmiş, mesleğimizin itibarı ve değeri ile ilgili bir noktaya ulaşmıştır. Öğretmenlere ek gösterge verilmesinin 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim meydanlarında kullanılması ile başlayan süreci Milli Eğitim Bakanı, ’24 Kasım’da öğretmenlere ek gösterge ile ilgili müjdeleri’ olacağını söyleyerek sürdürmüştü. Ancak 24 Kasım 2018 tarihinde MEB yetkilileri ek gösterge ile ilgili bir açıklama yapmadığı gibi gün içinde ‘3600’ ibaresi geçen bir cümle dahi kurmadı. Sürecin devamında ikinci 100 günlük eylem planının 26. sayfasının 7. maddesinde ‘Öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi’ maddesi ile beklenti oluşturulmaya devam edildi. 22 Mart 2019 itibariyle ikinci 100 günlük eylem planında belirtilen süre sona erdi ve iktidar tarafından somut bir adım atılmayacağı da net olarak ortaya çıktı. Bu durum bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığı gibi şaşırtıcı da değildir.

İktidar; öğretmenlere yönelik ‘ekonomik beklenti dışında hiçbir talebi olmayan meslek grubu’ algısını ortaya çıkaran tutumuna acilen son vermelidir. Yapılmayan açıklamalar, oluşturulmaya çalışılan beklenti ve sanki bir lütufta bulunuluyormuş algısı mesleğimizin toplumsal itibarı ve değerinde aşınmaya neden olmaktadır. Mesleğimizin itibarını zedeleyen bu gibi tutumlar, gerek toplum içinde, gerek devletin çeşitli kadrolarında önemli noktalarda bulunan bazı yetkililerin öğretmenlere karşı üslubunun ve tavrının ön yargılı ve nezaketsizce olmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki; öğretmenler, tüm makamlarda oturanları oraya hazırlayan saygın insanlardır. Eğitim Sen olarak, öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirme, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için gerekli ortam ve olanakların sağlanması açısından 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesi mücadelesine devam edeceğiz" (OSMAN YURTTAŞ) 
Son Eklenen Haberler